Auteur Archief

Kandidaat werknemers Werkom pitchen zichzelf aan werkgever

Regionale werkgever McDonald’s Purmerend heeft op maandag 24 december een Werkom-training voor statushouders bezocht. Voor de groep kandidaat werknemers van Werkom met een vluchtelingachtergrond een mooi moment om hun training direct in de praktijk te brengen. De deelnemers presenteerden zichzelf aan de mogelijk toekomstig werkgever door middel van een pitch in drie vragen. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

De statushouders uit de gemeenten Zaanstad en Purmerend kunnen deze drie vragen sinds kort vol positieve energie beantwoorden en zichzelf hierdoor krachtig via een pitch voorstellen. Een belangrijk onderdeel van een nieuwe training van Werkom.

Nieuwe groepsaanpak
De training is onderdeel van een nieuw ontwikkelde groepsaanpak voor statushouders bij Werkom. Het volledige programma bestaat uit een training van 8 dagdelen, een gelijktijdige werkervaringsplek bij Werkom (intern) en de mogelijkheid op deelname aan het traject ‘Taal op de werkvloer’. Het is een product dat wordt ontwikkeld en verzorgd door Werkom.

Presentatie werkgever
McDonald’s Purmerend-manager Linda Gerrets presenteerde zich tijdens haar bezoek als mogelijk werkgever voor de aanwezige kandidaat werknemers van Werkom. Daarbij kwamen onder meer aan bod: de verschillende werkzaamheden bij McDonald’s, de hiervoor benodigde werknemersvaardigheden en de McDonald’s Academy. Eén van de aanwezige kandidaat werknemers gaf na de bijeenkomst direct aan interesse te hebben in een nieuwe werkplek bij de regionale werkgever. De motivatiebrief van de betreffende persoon ligt inmiddels op het bureau van de manager van McDonald’s Purmerend. Een mooie kans op een succesvolle verbinding naar werk.

Werkom zoekt: leden commissie bezwaarschriften

Werkom zoekt leden voor haar commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften van Werkom buigt zich over formele bezwaren tegen (rechtspositionele) besluiten van Werkom conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en geschillen over de toepassing dan wel uitvoering van de CAO voor de sociale werkvoorziening.

De commissie wordt benoemd door het bestuur van Werkom en bestaat uit drie leden, waarvan één door het bestuur wordt benoemd tot voorzitter. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat van Werkom. De verwachting is dat de commissie onder normale omstandigheden hooguit 1 à 2 keer per jaar bijeenkomt.

Profielschets

 • Niet in dienst van Werkom
 • De werkzaamheden zonder last of ruggenspraak kunnen uitoefenen
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Expertise met betrekking tot personele aangelegenheden
 • Kennis van arbeidsrecht
 • Kennis van bestuursrecht
 • Goede communicatieve vaardigheden en sociaal vaardig
 • Affiniteit met de verschillende doelgroepen (ambtenaren, SW-ers)
 • Analytisch en onderzoekend
 • Kan tot de kern van de zaak komen door de juiste vragen te stellen
 • Kundigheid in het helder motiveren van een oordeel
 • Voor de voorzitter: aantoonbare ervaring in het voorzitten van vergaderingen waarin tegengestelde belangen een sterke rol spelen

Benoeming en vergoeding
Het bestuur van Werkom benoemt de leden van de commissie voor een periode van 4 jaar. Er wordt per zitting een vergoeding verstrekt van € 200,-. Daarnaast geldt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meindert de Jong. Dit kan via een e-mail naar MeindertdeJong@werkom.nl.

Wortels en co aan de bak met ondernemers

Wortels en co. gaat graag samen aan de bak met ondernemers uit de regio. Zo ook tijdens de Zaanse Ondernemersdag begin november (dinsdag 6 november) in het Zaantheater in Zaandam. De deelnemers aan het netwerkevenement vonden die dag samen de tijd voor goede gesprekken over mogelijk nieuwe samenwerkingen. Het initiatief van Werkom, dat symbool staat voor inclusief ondernemen, leverde daarvoor meer dan genoeg gespreksstof op.

Naast deze inspiratievolle bijdrage vanuit Wortels en co kregen de aanwezige ondernemers ook een tastbaar bewijs mee naar huis. Een symbool van Wortels en co, een sleutelhanger voor de sleutels tot samenwerking. Een symbool voor verbinding en inclusief ondernemen in samenwerking met de mensen van Werkom.

Wortelbak
De wortelbak van Wortels en co is daar ook een goed voorbeeld van. Het is een kwalitatief hoogwaardig, groen en mooi product dat de deelnemers aan het initiatief ook nog eens groene producten (zoals kruiden) oplevert. Naast de levering van de wortelbak kan vanuit Wortels en co ook het onderhoud van dezelfde wortelbak worden uitgevoerd.

Meer weten over het initiatief Wortels en co? Ga dan naar de Wortels en co website!

Wortels en co. gaat graag samen aan de bak met ondernemers uit de regio.

Eerste groep statushouders ontvangt Werkom-certificaat

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Tien statushouders uit de gemeenten Zaanstad en Purmerend kunnen deze drie vragen sinds kort vol positieve energie beantwoorden. De groep kandidaten met een vluchtelingachtergrond leerde zichzelf de afgelopen periode aan de hand van deze vragen krachtig via een pitch voor te stellen. Een belangrijk onderdeel van een nieuwe training van Werkom. Het certificaat voor de gehele training werd op donderdag 1 november door Yolanda Hoogtanders aan alle deelnemers uitgereikt.

Diverse mensen die zich dagelijks inzetten voor specifiek deze groep kandidaten waren hierbij aanwezig, zoals: casemanagers, jobhunters, vergunninghouders, programmamanager van de gemeente, projectleider Cultuurontwikkelingsprogramma, docent Taal op de werkvloer, etc. Veel van hen zijn werkzaam bij Werkom.

De directeur van Werkom hield bij de uitreiking eenzelfde soort pitch als de kandidaten eerder tijdens de training. De uitreiking van de certificaten aan de deelnemers vond plaats in de hoofvestging van Werkom aan de Einsteinstraat in Purmerend.

Nieuwe groepsaanpak
De training is onderdeel van een nieuw ontwikkelde groepsaanpak voor statushouders bij Werkom. Het volledige programma bestaat uit een training van 8 dagdelen, een gelijktijdige werkervaringsplek bij Werkom (intern) en de mogelijkheid op deelname aan het traject ‘Taal op de werkvloer’.

Tijdens de training worden kandidaten getraind op hun ‘mindset’ met betrekking tot de normen en waarden op de werkvloer in Nederland. Zo wordt er ingegaan op het doorbreken van belemmerende overtuigingen ten aanzien van ‘aan het werk en in beweging komen’.

‘Taal op de werkvloer’ is een traject dat een brug kan slaan tussen het eigen maken van de Nederlandse-taal en het aanleren van een doe- en vakgerichte woordenschat gericht op de dagelijkse bezigheden van de kandidaten tijdens werksituaties.

Beide gemeenten
De training is de eerste training vanuit Werkom voor statushouders waarbij kandidaten uit beide gemeenten hebben deelgenomen. Het is een product dat ontwikkeld en verzorgd wordt door Werkom.

Yolanda Hoogtanders, directeur van Werkom, reikt het certificaat uit aan een van de deelnemers.

Prinsenstichting en Werkom snoeien samen groen

Prinsenstichting en Werkom werken sinds kort samen in het groen. Werkom is op het terrein van Prinsenstichting van start gegaan met het project Groenondersteuning. Wat voor de deelnemers van No Limits, onderdeel van Prinsenstichting, nog niet haalbaar is en teveel voor de hovenier, wordt door de inmiddels ervaren mensen van Werkom uitgevoerd. Heggen worden geknipt, bomen en struiken gesnoeid en gras gemaaid. Daar komt in de wintermaanden gladheidsbestrijding bij.

Zo doen deze mensen weer de ervaring op die nodig is om door te kunnen stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Een zogenaamde win-win situatie en een mooi voorbeeld van samenwerking!

Werkom
Werkom is het participatiebedrijf van de gemeenten Purmerend en Zaanstad. Mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, die graag willen werken, worden door Werkom naar een duurzame en nieuwe werkplek geholpen.

Beschutte werkplek
Werkom is er daarnaast ook voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben. Zo kunnen cliënten van Prinsenstichting, die bij No Limits een leerwerktraject met succes hebben afgerond, aan de slag bij Werkom.

De ervaren mensen van Werkom hebben het er druk mee. Heggen worden geknipt, bomen en struiken gesnoeid en gras gemaaid.