Werkom werkt!: voor Sylvia Boon

Werkom werkt voor iedereen! Voor ieder mens dat werk zoekt. Voor iedereen die daarbij een steuntje in de rug kan gebruiken. Zo ook voor Sylvia Boon (30). Haar nieuwe werkplek werd samen met de mensen van Werkom gevonden bij de Vegan Junkfood Bar in Amsterdam. Een nieuwe baan als medewerker bediening waarmee de Purmerendse in april 2018 met veel plezier van start ging.

Een nieuwe baan bij een veganistisch fastfoodrestaurant waar Sylvia graag over vertelt. Een verhaal dat mooi past in deze verhalenserie (Werkom werkt!). De Purmerendse doorliep bij Werkom een Werkfit Plus traject van 6 maanden. Daarna volgde een succesvolle, aanvullende training in de hospitality (bezoekbeleving in de horeca). Met een baan in de horeca als eindresultaat.

Sylvia Boon

Sylvia in haar element

Hoe ben je bij Werkom terechtgekomen?

“Ik ben zeven jaar geleden moeder geworden. Rond de eerste verjaardag van mijn zoontje raakte ik mijn baan kwijt. Ik werkte destijds bij Halfords (speciaalzaak voor fietsen en auto’s, red.). Het ging door de crisis niet goed met de winkel en mijn contract werd helaas niet omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Ik werd ontslagen en kwam in de bijstand terecht. Je gaat daarna, in een zoektocht naar een nieuwe baan, ook langs bij de gemeente (Purmerend, red.). Ik werd door hen na enige tijd doorverwezen naar Werkom.”

Hoe heb je de begeleiding vanuit Werkom ervaren?

“Ik heb de hulp en begeleiding vanuit Werkom altijd erg fijn gevonden. Erg laagdrempelig ook. Ik kreeg de kans om mezelf op mijn eigen manier te ontwikkelen. Zo ging ik bij de start van het Werkfit traject twee dagen in de week aan de slag in de schoonmaak. Dat is erg dankbaar werk en je ziet meteen het resultaat. Een voorzichtige start na jaren van helemaal niks. Het aantal werkdagen en –uren in de week bouwde ik gedurende het traject stapsgewijs weer op. Ik kon hierdoor stapje voor stapje weer fitter worden in mijn werk.”.

Welke nieuwe baan heb je via Werkom gekregen?

“Ik werk nu 26 uur per week bij de Vegan Junkfood Bar in Amsterdam. Deze vestiging (Eerste van Swindenstraat, red.) is pas open en ik ben er vanaf het begin bij betrokken. Mijn leidinggevende wilde graag met een geheel nieuw team van start gaan. Het is een erg leuke plek om te werken.”

Wat betekent deze baan voor jou?

“Ik heb geen groot sociaal vangnet en ben sterk afhankelijk van de kinderopvang. Mijn nieuwe baan moest daarom vastigheid in werkdagen en –tijden bieden. Dat heb ik hier gevonden. Ik open ’s middags meestal het restaurant. Soms werk ik ook ’s avonds, maar meestal overdag. Ik werk daarnaast op vaste dagen in de week en kan deze baan hierdoor goed combineren met mijn privéleven als een alleenstaande moeder.”

Waar word je blij van in dit werk?

“Ik kan in deze baan goed mezelf zijn. Dat vind ik fijn. Ik heb daarnaast, als alleenstaande moeder, veel interactie met mijn eigen kind, maar minder met volwassenen. Dit contact met andere mensen vind ik in deze baan juist dagelijks terug. En elke dag is hierdoor ook anders. Daar word ik echt blij van. En dat is voor mij echt wel een meerwaarde van werk.”

Maakt werk jou gelukkig?

“Ja, ik heb weer meer structuur in mijn leven en voel mezelf weer nuttig en minder geïsoleerd. Ik heb in de jaren dat ik zonder baan zat, vooral voor mijn kind gezorgd. Dat is mooi, maar je hebt dan weinig gesprekken met volwassenen. Dat maakt je wereld erg klein. Je krijgt dan steeds meer de behoefte om daar verandering in te brengen. Deze nieuwe baan heeft dat voor mij mogelijk gemaakt. Ik ben daar erg blij mee.”

Werkom werkt!: voor Etos

Werkom werkt voor iedereen! Voor iedere organisatie die (extra) werknemers nodig heeft. Voor iedere organisatie die daarbij een steuntje in de rug kan gebruiken. Zo ook voor Etos. De Nederlandse keten van drogisterijen is in 2018 een duurzame samenwerking aangegaan met Werkom. Een vruchtbare samenwerking. Meerdere werkzoekenden met een vluchtelingachtergrond (statushouders) hebben inmiddels een nieuwe werkplek gevonden in het distributiecentrum van Etos in Beverwijk.

De daarvoor benodigde extra begeleiding wordt verzorgd door (onder meer) Werkom en uitzendbureau Olympia. “Werken is belangrijk. Zeker ook voor statushouders die in Nederland een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Werken betekent voor statushouders sneller en beter integreren, de Nederlandse taal leren en actief deel uitmaken van de samenleving. Dat maakt deze samenwerking met Etos extra mooi”, vertelt Werkom jobhunter Jasmina Bilic enthousiast.

Extra maatwerk
Pasklare kandidaten voor dit traject zijn er echter nauwelijks. “Voor wie hier altijd heeft gewoond en een tijd uit het arbeidsproces is geweest, is terugkeren naar werk al lastig. Bij statushouders spelen ook taalproblemen en cultuurverschillen een rol. Mensen hebben ook vaak veel meegemaakt. Je komt daardoor altijd voor verrassingen te staan in de begeleiding. Extra maatwerk is vaak hard nodig.”

Werkinstructiekaart
Een goed praktijkvoorbeeld van dit extra maatwerk bleek al snel de werkinstructiekaart van de armscanners van Etos. Deze kaarten zijn standaard in het Nederlands geschreven. “De kandidaten gaven aan zeker te willen zijn dat ze alles begrijpen. Om dit te vergemakkelijken is de werkinstructiekaart nu naar het Arabisch vertaald.”

Arbeidsovereenkomst
De eerste groep van 8 statushouders uit de regio uit Zaanstreek-Waterland heeft deze zomer (augustus 2018) hun arbeidsovereenkomst bij Etos DC (via uitzendbureau Olympia) mogen ondertekenen. En in de maanden hierna maakten nog een aantal kandidaten een belangrijke stap richting deze nieuwe werkplek.

“Wij hebben in dit traject al veel geleerd. Zo is vooraf een zorgvuldige selectieprocedure van de kandidaten nodig. Daarna volgt, waar nodig, voor een deel van deze mensen een trainingsprogramma. Zodra de kandidaten echt aan het werk gaan, worden zij op de werkvloer voortdurend door een medewerker van Etos begeleid. Afhankelijk van hun ontwikkeling worden daarna geleidelijk hun werkuren uitgebreid. Kortom, het gaat echt stap voor stap. Er zit veel talent en potentie in deze groep kandidaten. Ze zijn heel gemotiveerd, gedreven en bereid hard te werken. Er is alleen wat extra’s nodig om de talenten er ook in Nederland uit te laten komen. De samenwerking met Etos en Olympia is dat beetje extra.”

Blij en tevreden
Een gevoel van succes dat ook breder wordt gedeeld. “We hebben gemerkt dat de mensen blij zijn met hun werk bij Etos. En dat de werkgever zo tevreden is dat er ruimte is voor meer kandidaten. We zijn daarom al druk met het samenstellen van een volgende groep kandidaten.”

 

Etos

Wortels en co aan de bak met ondernemers

Wortels en co. gaat graag samen aan de bak met ondernemers uit de regio. Zo ook tijdens de Zaanse Ondernemersdag begin november (dinsdag 6 november) in het Zaantheater in Zaandam. De deelnemers aan het netwerkevenement vonden die dag samen de tijd voor goede gesprekken over mogelijk nieuwe samenwerkingen. Het initiatief van Werkom, dat symbool staat voor inclusief ondernemen, leverde daarvoor meer dan genoeg gespreksstof op.

Naast deze inspiratievolle bijdrage vanuit Wortels en co kregen de aanwezige ondernemers ook een tastbaar bewijs mee naar huis. Een symbool van Wortels en co, een sleutelhanger voor de sleutels tot samenwerking. Een symbool voor verbinding en inclusief ondernemen in samenwerking met de mensen van Werkom.

Wortelbak
De wortelbak van Wortels en co is daar ook een goed voorbeeld van. Het is een kwalitatief hoogwaardig, groen en mooi product dat de deelnemers aan het initiatief ook nog eens groene producten (zoals kruiden) oplevert. Naast de levering van de wortelbak kan vanuit Wortels en co ook het onderhoud van dezelfde wortelbak worden uitgevoerd.

Meer weten over het initiatief Wortels en co? Ga dan naar de Wortels en co website!

Wortels en co. gaat graag samen aan de bak met ondernemers uit de regio.

Eerste groep statushouders ontvangt Werkom-certificaat

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Tien statushouders uit de gemeenten Zaanstad en Purmerend kunnen deze drie vragen sinds kort vol positieve energie beantwoorden. De groep kandidaten met een vluchtelingachtergrond leerde zichzelf de afgelopen periode aan de hand van deze vragen krachtig via een pitch voor te stellen. Een belangrijk onderdeel van een nieuwe training van Werkom. Het certificaat voor de gehele training werd op donderdag 1 november door Yolanda Hoogtanders aan alle deelnemers uitgereikt.

Diverse mensen die zich dagelijks inzetten voor specifiek deze groep kandidaten waren hierbij aanwezig, zoals: casemanagers, jobhunters, vergunninghouders, programmamanager van de gemeente, projectleider Cultuurontwikkelingsprogramma, docent Taal op de werkvloer, etc. Veel van hen zijn werkzaam bij Werkom.

De directeur van Werkom hield bij de uitreiking eenzelfde soort pitch als de kandidaten eerder tijdens de training. De uitreiking van de certificaten aan de deelnemers vond plaats in de hoofvestging van Werkom aan de Einsteinstraat in Purmerend.

Nieuwe groepsaanpak
De training is onderdeel van een nieuw ontwikkelde groepsaanpak voor statushouders bij Werkom. Het volledige programma bestaat uit een training van 8 dagdelen, een gelijktijdige werkervaringsplek bij Werkom (intern) en de mogelijkheid op deelname aan het traject ‘Taal op de werkvloer’.

Tijdens de training worden kandidaten getraind op hun ‘mindset’ met betrekking tot de normen en waarden op de werkvloer in Nederland. Zo wordt er ingegaan op het doorbreken van belemmerende overtuigingen ten aanzien van ‘aan het werk en in beweging komen’.

‘Taal op de werkvloer’ is een traject dat een brug kan slaan tussen het eigen maken van de Nederlandse-taal en het aanleren van een doe- en vakgerichte woordenschat gericht op de dagelijkse bezigheden van de kandidaten tijdens werksituaties.

Beide gemeenten
De training is de eerste training vanuit Werkom voor statushouders waarbij kandidaten uit beide gemeenten hebben deelgenomen. Het is een product dat ontwikkeld en verzorgd wordt door Werkom.

Yolanda Hoogtanders, directeur van Werkom, reikt het certificaat uit aan een van de deelnemers.

Prinsenstichting en Werkom snoeien samen groen

Prinsenstichting en Werkom werken sinds kort samen in het groen. Werkom is op het terrein van Prinsenstichting van start gegaan met het project Groenondersteuning. Wat voor de deelnemers van No Limits, onderdeel van Prinsenstichting, nog niet haalbaar is en teveel voor de hovenier, wordt door de inmiddels ervaren mensen van Werkom uitgevoerd. Heggen worden geknipt, bomen en struiken gesnoeid en gras gemaaid. Daar komt in de wintermaanden gladheidsbestrijding bij.

Zo doen deze mensen weer de ervaring op die nodig is om door te kunnen stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Een zogenaamde win-win situatie en een mooi voorbeeld van samenwerking!

Werkom
Werkom is het participatiebedrijf van de gemeenten Purmerend en Zaanstad. Mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, die graag willen werken, worden door Werkom naar een duurzame en nieuwe werkplek geholpen.

Beschutte werkplek
Werkom is er daarnaast ook voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben. Zo kunnen cliënten van Prinsenstichting, die bij No Limits een leerwerktraject met succes hebben afgerond, aan de slag bij Werkom.

De ervaren mensen van Werkom hebben het er druk mee. Heggen worden geknipt, bomen en struiken gesnoeid en gras gemaaid.