De overheid heeft op dinsdag 21 april aangekondigd dat de meeste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verlengd worden tot en met 19 mei. Voor thuiswerkende ouders is er wel goed nieuws, want de basisscholen en kinderopvang gaan op 11 mei weer gedeeltelijk open. Daarnaast heeft de regering aangekondigd dat alle evenementen tot 1 september afgelast worden. Verder blijven dus alle overige maatregelen onverminderd van kracht.

Dit betekent dat alle maatregelen die Werkom genomen heeft ook blijven gelden tot en met 19 mei:

 • Werkom heeft de deuren gesloten voor publiek.
 • Afspraken met Werkom gaan telefonisch of digitaal.
 • Trainingen en workshops vinden alleen digitaal plaats.
 • Het Werkcafé vindt ook digitaal plaats.
 • Alle medewerkers met verkoudheidsklachten en met een kwetsbare gezondheid blijven thuis.
 • Medewerkers waarvan een gezinslid/huisgenoot benauwdheidsklachten of koorts heeft, blijven
 • Medewerkers die thuis kunnen werken, werken vanuit huis
 • De werkleerbedrijven blijven open. Voor de mensen die blijven werken zorgen we dat er zo min mogelijk kans op verspreiding van het coronavirus is. Dat doen we door met gepaste afstand van elkaar te werken, door spreiding van pauzes en spreiding van mensen in de bussen.

En natuurlijk blijft het heel belangrijk om de hygiëneregels op te volgen:

 • Handen wassen: na toiletbezoek, voor het eten, na het eten en zo veel mogelijk tussendoor.
 • Niezen in de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Houd minstens 1 ½ meter afstand. Altijd en overal, dus tijdens het werk, in de pauzes en in de bussen.
 • 1 ½ meter afstand is twee armlengtes: dus als je allebei je armen spreidt moet je elkaar niet raken.
 • Houd ook 1½  meter afstand in de bussen. Maximaal 2 personen in de Groen bus, maximaal 5 personen in de personenvervoer-bus en maximaal 18 personen in de Bakker-bus. Allemaal inclusief de chauffeur.
 • Indien je buiten werkt, ga in groepen van maximaal 3 personen en blijf 1½ meter afstand van elkaar houden

In de week vóór 19 mei zal de overheid nieuwe richtlijnen bekendmaken. Op basis daarvan informeren wij iedereen zo snel mogelijk over welke gevolgen deze nieuwe besluiten hebben op Werkom.

Het vraagt veel van ons allemaal, maar samen krijgen we corona onder controle.

‘1½ meter bedrijf’, alvast ter voorbereiding

Het crisismanagementteam heeft alvast plannen gemaakt voor het moment dat alle collega’s en kandidaten weer terug kunnen keren naar Werkom, maar we wel 1½  meter afstand tot elkaar moeten blijven houden. Het gaat hierbij onder andere om het gebruik van het bedrijfsrestaurant, de route door het pand, de opstelling van de bureaus,etc..

De komende weken gaan we deze aanpassingen doorvoeren zodat we op 20 mei klaar zijn, voor het geval de maatregelen dan versoepeld worden. We hebben de komende vier weken de tijd om dit helemaal in orde te krijgen. De looproute in ons pand aan de Einsteinstraat is al aangepast.