Eerste groep statushouders ontvangt Werkom-certificaat

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Tien statushouders uit de gemeenten Zaanstad en Purmerend kunnen deze drie vragen sinds kort vol positieve energie beantwoorden. De groep kandidaten met een vluchtelingachtergrond leerde zichzelf de afgelopen periode aan de hand van deze vragen krachtig via een pitch voor te stellen. Een belangrijk onderdeel van een nieuwe training van Werkom. Het certificaat voor de gehele training werd op donderdag 1 november door Yolanda Hoogtanders aan alle deelnemers uitgereikt.

Diverse mensen die zich dagelijks inzetten voor specifiek deze groep kandidaten waren hierbij aanwezig, zoals: casemanagers, jobhunters, vergunninghouders, programmamanager van de gemeente, projectleider Cultuurontwikkelingsprogramma, docent Taal op de werkvloer, etc. Veel van hen zijn werkzaam bij Werkom.

De directeur van Werkom hield bij de uitreiking eenzelfde soort pitch als de kandidaten eerder tijdens de training. De uitreiking van de certificaten aan de deelnemers vond plaats in de hoofvestging van Werkom aan de Einsteinstraat in Purmerend.

Nieuwe groepsaanpak
De training is onderdeel van een nieuw ontwikkelde groepsaanpak voor statushouders bij Werkom. Het volledige programma bestaat uit een training van 8 dagdelen, een gelijktijdige werkervaringsplek bij Werkom (intern) en de mogelijkheid op deelname aan het traject ‘Taal op de werkvloer’.

Tijdens de training worden kandidaten getraind op hun ‘mindset’ met betrekking tot de normen en waarden op de werkvloer in Nederland. Zo wordt er ingegaan op het doorbreken van belemmerende overtuigingen ten aanzien van ‘aan het werk en in beweging komen’.

‘Taal op de werkvloer’ is een traject dat een brug kan slaan tussen het eigen maken van de Nederlandse-taal en het aanleren van een doe- en vakgerichte woordenschat gericht op de dagelijkse bezigheden van de kandidaten tijdens werksituaties.

Beide gemeenten
De training is de eerste training vanuit Werkom voor statushouders waarbij kandidaten uit beide gemeenten hebben deelgenomen. Het is een product dat ontwikkeld en verzorgd wordt door Werkom.

Foto: Yolanda Hoogtanders, directeur van Werkom, reikt het certificaat uit aan de deelnemers.