Kandidaten enthousiast van start met hospitality traject

Een groep van zeven kandidaat werknemers (kandidaten vanuit de Participatiewet bij Werkom) is onlangs enthousiast van start gegaan met het nieuw hospitality traject bij Werkom. Het werkleer-traject, gericht op werk in de horeca, is een onderdeel van de Werkom aanpak. De werkwijze waarmee Werkom voor mensen een verbinding naar werk maakt. Mensen die daarbij een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Foto: De eerste groep van zeven kandidaat werknemers (participanten) is in de maand april enthousiast van start gegaan met het nieuwe hospitality traject bij Werkom.

Een mooi moment voor een korte vraag en antwoord met betrekking tot dit nieuwe hospitality traject bij Werkom met Mariël Dekker (Adviseur Werk bij Werkom).

Wat houdt het traject in?
“Binnen dit werkleer-traject gaan kandidaten vanuit Werkom aan de slag binnen het bedrijfsrestaurant van Werkom. Zij zijn daarbij 2 tot 3 dagdelen per week aan de slag in het bedrijfsrestaurant en hebben daarnaast 1 dagdeel per week theorietraining. Deze eerste groep bestaat daarbij uit zeven personen.”

Wat komt er allemaal aan bod?
“Het is echt een combinatie van theorie en praktijk. Zo leren de kandidaten tijdens de theorietrainingen over de brede branche van de hospitality. Wat houdt dit precies in? Wat zijn mijn kansen? Wat zijn mijn sterke kanten? Waar liggen mijn verbeterpunten? Al dit soort vragen komen aan bod. En op de dagen dat zij actief zijn in het bedrijfsrestaurant leren ze praktische zaken, zoals het klaarmaken van (simpele) gerechten (broodjes en salades), kassawerkzaamheden, schoonhouden van de werkruimtes, etc. De combinatie van deze twee aspecten zorgt ervoor dat de kandidaten, na afronding van het traject, klaar zijn om op zoek te gaan naar een passende plek op de arbeidsmarkt (binnen de hospitality of daarbuiten).”

Hoe lang duurt het traject?
“Het traject duurt in totaal drie maanden. Het theoriedeel is daarbij iets korter dan het praktijkdeel en wordt na twee maanden afgerond met een examen. En in de laatste / derde maand van het traject gaan we vanuit Werkom actief met de kandidaten aan de slag om samen met hen een passende en duurzame plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Hierbij wordt ook een ander onderdeel van de Werkom aanpak, te weten het Werkcafé, ingeschakeld.”

Hoe past het traject binnen de gehele Werkom aanpak?
“Dit werkleer-traject is een ontwikkelonderdeel binnen de Werkom aanpak. Het kan daarmee een onderdeel zijn van de route die je als kandidaat bij Werkom volgt. Dit kan per persoon echter sterk verschillen. Het einddoel is daarbij wel altijd hetzelfde. Een duurzame verbinding naar werk mogelijk maken voor de kandidaat werknemer.”