Meer kansen op opleiding en werk voor jongeren

Werkom en het Jongerenloket van de gemeente Purmerend hebben de handen ineen geslagen

Samen zijn een pilot gestart om meer kansen op opleiding en werk te creëren voor jongeren die nu buiten de boot dreigen te vallen. Dit zijn jongeren zijn die nu nog praktijkonderwijs volgen maar een grote kans maken om uit te vallen, jongeren die gebaat zijn bij een passende stage of jongeren die nu geen opleiding volgen en ook niet werken.

Beide partijen willen voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten zonder startkwalificatie en zonder perspectief op werk. Zowel de scholen als de casemanagers van het Jongerenloket hebben deze jongeren goed in beeld. Gemeente Purmerend wil maatwerk bieden aan deze jongeren en individueel invulling  geven aan stages en begeleidingstrajecten. Ook wil de gemeente dat jongeren begeleid kunnen worden door jobcoaches van Werkom en casemanagers van het Jongerenloket.

Kansen via werken en leren

Werkom is als Werkleerbedrijf door de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend voor alle in de regio benoemde kanssectoren.Zo kan de organisatie jongeren een stageplek bieden én tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om een Entree opleiding op niveau 1 af te ronden.

Die opleiding kan aangevuld worden met officiële vakcertificaten, zoals bijvoorbeeld een VCA, een heftruckcertificaat, HACCP of met trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling. Werkom heeft daarnaast samen met het Werkgevers Servicepunt goede contacten met het bedrijfsleven in de regio. Daarmee kan zij ook ondersteunen naar een plek bij een werkgever; als betaalde baan of met een stage op niveau 2 of 3 in combinatie met een vervolgopleiding.

Dringende behoefte aan stageplaatsen

In de pilot gaan het Jongerenloket en Werkom samenwerken en in overleg met de scholen een route ‘van school naar werk’ bieden aan jongeren. De komende tijd worden de wensen van de scholen door beide partijen onderzocht en geïnventariseerd. Bladergroen en het Altracollege hebben al aangegeven dat er vanaf december een dringende behoefte is aan stageplaatsen.

Het project is nu gestart en op dit moment wordt de aanpak voor jongeren specifiek uitgewerkt. Zowel Werkom als de gemeente Purmerend gaan zich heel hard inzetten om dit een vruchtbaar project te maken!