Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is met ingang van 25 mei 2018 van kracht.

Alle informatie die u aan Werkom verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en conform de AVG. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Werkom verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij houden algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op onze website. Dit gebruiken wij om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Deze statistieken bevatten geen persoonlijke gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt per 25 mei 2018. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Werkom heeft een privacybeleid conform de AVG, de nieuwe Europese privacyrichtlijn.

Heeft u vragen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, of wilt u uw rechten uitoefenen met betrekking tot de AVG?
Neem dan contact met ons op via info@werkom.nl.