Werkom zoekt: leden commissie bezwaarschriften

Werkom zoekt leden voor haar commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften van Werkom buigt zich over formele bezwaren tegen (rechtspositionele) besluiten van Werkom conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en geschillen over de toepassing dan wel uitvoering van de CAO voor de sociale werkvoorziening.

De commissie wordt benoemd door het bestuur van Werkom en bestaat uit drie leden, waarvan één door het bestuur wordt benoemd tot voorzitter. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretariaat van Werkom. De verwachting is dat de commissie onder normale omstandigheden hooguit 1 à 2 keer per jaar bijeenkomt.

Profielschets

 • Niet in dienst van Werkom
 • De werkzaamheden zonder last of ruggenspraak kunnen uitoefenen
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Expertise met betrekking tot personele aangelegenheden
 • Kennis van arbeidsrecht
 • Kennis van bestuursrecht
 • Goede communicatieve vaardigheden en sociaal vaardig
 • Affiniteit met de verschillende doelgroepen (ambtenaren, SW-ers)
 • Analytisch en onderzoekend
 • Kan tot de kern van de zaak komen door de juiste vragen te stellen
 • Kundigheid in het helder motiveren van een oordeel
 • Voor de voorzitter: aantoonbare ervaring in het voorzitten van vergaderingen waarin tegengestelde belangen een sterke rol spelen

Benoeming en vergoeding
Het bestuur van Werkom benoemt de leden van de commissie voor een periode van 4 jaar. Er wordt per zitting een vergoeding verstrekt van € 200,-. Daarnaast geldt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meindert de Jong. Dit kan via een e-mail naar MeindertdeJong@werkom.nl.